Algemene voorwaarden voor levering en dienstverlening (versie van 05/07/2024)

Shop-Makers is een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 10.000 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 840 776 298 en met maatschappelijke zetel op het adres 5 avenue Ingres 75016 Parijs, France.

Als u de uitvoering van uw abonnement wilt volgen of informatie wilt aanvragen over een van onze aanbiedingen, staat onze klantenservice tot uw beschikking:
 • Per e-mail: door in te loggen op uw klantenzone, kunt u uw vraag stellen of een verzoek indienen via een drop-down menu.
 • Telefonisch: op 0041225180044 van maandag tot vrijdag uur (behalve op feestdagen).
Wij herinneren u er ook aan dat u het volgende kunt doen:
 • Inloggen op uw account via myselectdeals.ch en dat geeft u trouwens ook toegang tot een online opvolging van al uw bestellingen.
 • De FAQ-sectie gebruiken voor aanvullende informatie.
 • Ons schrijven op het volgend adres: My Select Deals - SAS Shop-Makers - 5 avenue Ingres, 75016 Parijs, France.
 • Of via mail op: contact@myselectdeals.ch

De diensten aangeboden door Shop-Makers S.A.S. bestaan uit een abonnement op een reeks kortingen, rabatten, privé-verkopen, vouchers, bonussen (de « diensten » of « service » hieronder, van de « club My Select Deals »), via de website van Shop-Makers (« de Site »).

Dit aanbod is vooral bedoeld voor een publiek van Franse consumenten die regelmatig aankopen doen via een computer of een mobiel apparaat.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die door Shop-Makers zijn opgezet, is het noodzakelijk om zich op de site te registreren, wat leidt tot een abonnementsaanbod.

De gebruiker die zich abonneert op de site (hierna de « klant ») kan profiteren van de diensten die worden aangeboden door de club My Select Deals die worden beheerd door SAS Shop-Makers, waarvan de lijst en de beschrijving hieronder worden gegeven.

De lijst van e-commerce partners is zichtbaar op de site, vanuit de klantomgeving. De lijst is gerangschikt in alfabetische volgorde van e-commerce partners. De lijst kan regelmatig worden aangepast.


Artikel 1. Onderwerp van de algemene voorwaarden en aanvaarding

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om de relatie te regelen tussen Shop-Makers en elke klant/consument die zich abonneert op zijn abonnementsaanbiedingen aan een kortingsclub.

Door gebruik te maken van de diensten van Shop Makers, erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud gelezen en geaccepteerd heeft.

Om zijn diensten en hun regeling aan te passen, behoudt Shop-Makers zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden te wijzigen. Zij zullen dan van toepassing zijn na een periode van 8 dagen na de aankondiging van de update, zonder dat u een uitdrukkelijke weigering van uw kant hoeft te geven.

Artikel 2. De diensten aangeboden door de club « My Select Deals »

2.1 De omvang van de diensten

De diensten aangeboden door Shop-Makers zijn:
 • « Welkomstprijs »
 • « Beloning op uw aankopen »
 • « Beloning op uw leveringen »
 • « Getrouwheidsbeloning »
 • « Beloning kortingscodes »

Deze diensten zijn bedoeld om aangepast en uitgebreid te worden naarmate de markt zich ontwikkelt.

2.2 Abonnementsvoorwaarden

Het abonnement wordt afgesloten door de inschrijving van de Klant bij de club « My Select Deals », na een definitieve aankoop op de website van een e-merchant partner.

De aankoop en betaling moet uitsluitend op uw naam staan. U kon zich niet persoonlijk abonneren als de bestelling op de partnersite om een andere reden werd geplaatst.

Uw abonnement is uniek en nominatief. Na een eventuele uitschrijving of beëindiging van het abonnement, kunt u zich pas na een periode van 6 maanden opnieuw abonneren. De welkomstbonus is alleen geldig tijdens de eerste inschrijving. Deze kan niet opnieuw worden aangevraagd bij herinschrijving. U moet uw wens om opnieuw te abonneren rechtstreeks aan de klantenservice kenbaar maken. U kunt alleen bonussen aanvragen voor aankopen die na uw herinschrijvingsdatum zijn gedaan en in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden.

Om u in staat te stellen zich te abonneren op de club « My Select Deals » en u te abonneren op het dienstenaanbod:
 • het gekochte product moet door de e-merchant partner worden verkocht en door hem worden geleverd
 • De aankoop moet definitief zijn, zonder retour, herroeping of annulering. In geval van terugzending van een product en/of dienst of annulering van een aankoop op de website van de partner, terwijl Shop-Makers reeds een overschrijving in uw voordeel heeft uitgevoerd om u van de service te laten profiteren, behoudt Shop-Makers zich het recht voor om enerzijds het bedrag dat voor deze aankoop is betaald, te debiteren op uw gebruikersaccount en anderzijds terugbetaling van de later toegekende kortingen te vorderen.

2.3 Voorwaarden voor toegang tot diensten

De diensten waarop is ingeschreven, kunnen niet worden toegepast op:
 • aankopen bij de partner met geschenkkaarten, creditnota's of andere soortgelijke betaalmiddelen van de partner ;
 • producten of diensten waarop de partner reeds een korting heeft toegepast ;
 • tweedehands producten of diensten verkocht op de website van de partner ;
 • aankopen die niet op de website van de e-merchant partner worden gedaan ;
 • aankopen die niet volledig betaald zijn ;
 • aankopen die in strijd met de bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn gedaan.
 • aankopen van cadeaukaarten in fysiek of digitaal formaat
 • aankopen gedaan bij partners betaald per cheque of bankoverschrijving
 • Abonnement (energie, internet en telefonie, pers, huishoudelijke consumptiegoederen, etc.)
 • Lease met koopoptie, leasing, Lange termijn verhuur van alle uitrusting en voertuigen, etc.
 • sportweddenschappen en gokspellen, etc.
 • banken, financiën, verzekeringen, onroerend goed, etc.

Opdat beloningsaanvragen in aanmerking zouden komen, moeten onze abonnees de in de onderstaande tabel aanwezige aankooplimieten respecteren.

SHOP MAKERS behoudt zich het recht voor om deze lijst te evolueren om het bijzondere en niet-professionele gebruik van aankopen te behouden zoals bepaald in artikel 3.

Types artikelenAankoopfrequentie
(per abonnementsjaar)
Telefonie (Mobiele telefoons, Tablets, etc..)1
Grote computerapparatuur (PC's, Laptops)1
Computerondersteuning (Grafische kaarten, etc...)1
Overige elektronische apparatuur (Spelconsoles, Drones, TV's, Camera's, Luidsprekers, etc..)2
Groot huishoudelijke apparaten (Koelkasten, Ovens, etc...)2
Klein huishoudelijke apparaten (Koffiezetapparaten, Stoomstations, etc...)4
Reizen (Camping, Treinkaartjes, Vliegtickets, Hotels, Verblijven, Reisbureaus, Autoverhuur voor toerisme voor periodes van minder dan 10 dagen...)4

De uitwisseling van producten of diensten die van een e-merchant partner zijn gekocht, geeft geen aanleiding tot een nieuw aanbod van diensten.

De voor de diensten verschuldigde bedragen worden gecrediteerd op de persoonlijke rekening van de klant, volgens de eerder verstrekte bankgegevens (IBAN, BIC). Het is de verantwoordelijkheid van de klant om actuele bankgegevens te verstrekken en deze bij te werken in geval van een wijziging.

Als de bankgegevens niet zijn bijgewerkt en Shop-Makers niet in staat is om de klant te crediteren met de bedragen die hem verschuldigd zijn in het kader van de diensten, zullen alle kortingen die Shop-Makers verschuldigd zijn binnen een periode van maximaal één (1) jaar vervallen.

De klant kan te allen tijde zijn persoonlijke rekening en het bedrag van alle aan hem gecrediteerde bedragen controleren. Hij kan contact opnemen met de klantendienst (per e-mail of telefoon) om het bedrag van de gecrediteerde kortingen te controleren, opheldering te vragen of te betwisten
 • Shop-Makers zal binnen een maximumtermijn van 45 dagen de juistheid van de door de klant verstrekte informatie en het aankoop- en betalingsbewijs controleren en bevestigen of zijn rekening daadwerkelijk zal worden gecrediteerd.
 • In het geval dat aankopen de klant geen recht geven op de diensten die door de site worden aangeboden (als gevolg van een beperking op de verkoopsite of in het kortingsregime), behoudt Shop-Makers zich het recht voor om de rekening van de klant niet te crediteren of om een terugbetaling te vragen van de onterecht gecrediteerde bedragen.

2.4. De verschillende aanbiedingen van de dienst

Elk van deze aanbiedingen vormt de volledige service die door de club My Select Deals is opgezet.

Opgelet, elk aanbod is persoonlijk, niet overdraagbaar en beperkt tot één enkele klant die op de site geregistreerd is.

2.4.1. De « welkomstbeloning »

De inhoud van het aanbod: elke klant die zich net heeft ingeschreven op de site kan genieten van de betaling van een geldbedrag van CHF 20. Het bedrag van de welkomstbeloning kan variëren afhankelijk van de commerciële aanbiedingen van My Select Deals.

Het voordeel van het aanbod: Het is slechts één keer mogelijk om van dit aanbod te profiteren. Om van deze welkomstbeloning te profiteren, moet de klant zijn factuur voor aankopen bij de e-merchant partner, in PDF- of JPG-formaat, rechtstreeks op zijn interface downloaden myselectdeals.ch

De limieten van het aanbod:

 • Dit aanbod is geldig voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de inschrijving bij de Dienst. Na deze periode van 90 dagen verliest de Klant de mogelijkheid om van zijn Welkomstbeloning te genieten.
 • De welkomstbonus is alleen geldig op de eerste aankoop die gedaan en gepresenteerd wordt in verband met de partner die gebruikt werd om het aanbod van My Select Deals te ontdekken. De welkomstbonus is niet cumulatief met enig ander type bonus.
 • De welkomstbonus is niet cumulatief met de aankoop-, levering- of loyaliteitsbonus voor zover men voor zijn aankoop ingeschreven moet zijn geweest om van deze laatste te kunnen profiteren.
 • Abonnees die zich direct op de My Select Deals site hebben ingeschreven, kunnen niet profiteren van de welkomstbonus, aangezien deze is voorbehouden aan klanten die zich via een partnerhandelaar hebben ingeschreven (na het klikken op de banner).

Na het downloaden van zijn aankoopbewijs rechtstreeks op de site, binnen 90 dagen, zal de klant rechtstreeks op zijn bankrekening worden gecrediteerd, na alle controles van het gebruik door S.A.S Shop-Makers.

2.4.2. De « beloning op uw aankopen »

De inhoud van het aanbod: elke klant die zich voor de diensten heeft ingeschreven, kan profiteren van een korting van 20% op het bedrag vóór belasting van elke aankoop die aan de e-merchant partners van de site is betaald. De website van de partners maakt geen melding van dit aanbod en de klant is dus verantwoordelijk voor het verkrijgen van informatie over de details van deze dienst door de site te bezoeken.

Het voordeel van de aanbieding: Om van deze Beloning te profiteren:

 • Toegang tot de site van de e-commerce partners moet imperatief gebeuren door te klikken op de link van de e-handelaar die verschijnt in de ledenruimte van de klant, in het tabblad "winkelen" of "alle handelaars" of "coupons".
 • de Klant moet de originele, ongewijzigde aankoopfactuur en/of certificaat in PDF-formaat gedownload hebben die door de handelaar is verstrekt en duidelijk de naam van de partnerhandelaar vermeldt die op onze site staat, direct op hun Site-interface myselectdeals.ch binnen 45 dagen na de aankoop.

Dit proces beveiligt aankopen en vergemakkelijkt de terugbetalingsprocedures.

Het bedrag van de gecumuleerde beloningen zal binnen 45 dagen na het downloaden van de factuur op de rekening van de klant worden gecrediteerd, onder de hieronder vermelde voorwaarden en met inachtneming van de verificatie van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze dienst.

De beperkingen van het aanbod: de klant heeft de mogelijkheid om te profiteren van evenveel « beloningen » als aankopen op de sites van de e-merchant partners, binnen de grenzen van een maximum aankoopbedrag van CHF 300 per maand.

Beloningen gelden alleen voor de volledige prijs van het product of de diensten die op de website van de partner zijn gekocht. De prijs moet volledig zijn betaald en kan niet worden opgeschort, geannuleerd of terugbetaald. De aankoop van het product of de dienst moet definitief zijn geweest. In geval van betaling in meerdere termijnen aan een e-merchant partner ontvangt de klant de beloning pas na de laatste betaling van de verkoopprijs van het product of de dienst.

Het bedrag van de in een kalendermaand gecumuleerde beloningen mag niet hoger zijn dan het hierboven vermelde bedrag en de bedragen die deze limiet overschrijden, worden niet overgedragen naar de volgende maanden.

Het tegoed op de rekening van de klant wordt automatisch geactiveerd als het gecumuleerde bedrag van de beloningen meer dan tien (10) euro per maand bedraagt. Het krediet zal door de S.A.S. Shop-Makers de volgende maand van de kredietvalidatie worden verleend.

2.4.3. De « beloning op uw leveringen »

De inhoud van het aanbod: elke maand kunnen leden van My Select Deals genieten van de gratis levering van hun producten of diensten die ze bij alle e-merchant partners hebben besteld

Het voordeel van de aanbieding: Om van deze Beloning te profiteren:

 • Toegang tot de site van de e-commerce partners moet imperatief gebeuren door te klikken op de link van de e-handelaar die verschijnt in de ledenruimte van de klant, in het tabblad "winkelen" of "alle handelaars" of "coupons".
 • de Klant moet de originele, ongewijzigde aankoopfactuur en/of certificaat in PDF-formaat gedownload hebben die door de handelaar is verstrekt en duidelijk de naam van de partnerhandelaar vermeldt die op onze site staat, direct op hun Site-interface myselectdeals.ch binnen 45 dagen na de aankoop.

Dit proces beveiligt aankopen en vergemakkelijkt de terugbetalingsprocedures.

Het bedrag van de leveringskosten zal door S.A.S Shop-Makers binnen 45 dagen na het downloaden van de factuur worden terugbetaald op de bankrekening van de klant, na verificatie van alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze service.

De limieten van de aanbieding:

 • De beloning op leveringen zal geldig zijn op de bestelling van alle producten of diensten, tot een maximum leveringsbedrag van CHF 300 per maand.
 • De beloning zal alleen geldig zijn voor leveringskosten die lager zijn dan het totale bedrag van de bestelling inclusief belastingen

Indien de factuur niet binnen 45 dagen door de klant is gedownload, is Shop-Makers S.A.S. niet langer verplicht om de leveringskosten te vergoeden.

2.4.4. De « getrouwheidsbeloning »

De inhoud van het aanbod: elke klant die een nieuwe aankoop doet bij de e-merchant partner via welke hij/zij zich op de site heeft geregistreerd, kan één keer per maand profiteren van een korting van CHF 18,- bij deze e-merchant partner.

Wanneer de klant zich direct op de site heeft geregistreerd, is de e-merchant partner bij wie de klant van de getrouwheidsbeloning kan profiteren, degene bij wie hij na registratie zijn eerste aankoop heeft gedaan.

Het voordeel van de aanbieding: om van deze Beloning te profiteren:

 • Toegang tot de site van de e-commerce partners moet imperatief gebeuren door te klikken op de link van de e-handelaar die verschijnt in de ledenruimte van de klant, in het tabblad "winkelen" of "alle handelaars" of "coupons".
 • de Klant moet hun aankoopfactuur gemaakt bij de eerste e-commerce Partner, in PDF- of JPG-formaat, direct op hun Site-interface myselectdeals.ch , binnen 45 dagen na de aankoop downloaden.

Dit proces beveiligt aankopen en vergemakkelijkt de terugbetalingsprocedures.

Het bedrag van CHF 18 zal door S.A.S Shop-Makers binnen 45 dagen na het downloaden van de factuur worden gecrediteerd op de bankrekening van de klant, na verificatie van alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze service.

De limieten van de aanbieding:

 • De "Loyaliteitsbeloning" is slechts één keer per maand geldig.
 • Wanneer de klant zich direct op de site heeft geregistreerd, zal de Loyaliteitsbeloning alleen in aanmerking komen na de 1e aankoop en is niet cumulatief met de eerste aankoop.

Indien de factuur niet binnen 45 dagen door de klant is gedownload, is Shop-Makers S.A.S. niet langer verplicht om de getrouwheidsbeloning te crediteren.

2.4.5. De « beloningen kortingscodes »

De inhoud van de aanbieding: alle klanten ontvangen een kortingscode, geldig bij e-merchant partners.

Het voordeel van de aanbieding:

 • Toegang tot de site van de e-commerce partners moet imperatief gebeuren door te klikken op de link van de e-handelaar die verschijnt in de ledenruimte van de klant, in het tabblad "winkelen" of "alle handelaars" of "coupons".
 • Kortingscodes zullen door de Klant ontvangen worden met een frequentie afhankelijk van de beschikbaarheid van deze kortingscodes door de e-commerce Partners. Ze zullen bruikbaar zijn onder de voorwaarden en binnen de termijnen aangegeven op de aanbieding.

Dit proces beveiligt aankopen en vergemakkelijkt de terugbetalingsprocedures.

De beperkingen van de aanbieding: alle kortingscodes die aan de klanten ter beschikking worden gesteld, worden rechtstreeks door de e-merchant partners aan S.A.S. Shop-Makers verstrekt. S.A.S. Shop-Makers is niet verantwoordelijk voor de geldigheid van deze aanbiedingen.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de geldigheid van deze aanbiedingen bij de e-merchant partner te controleren.

Artikel 3. Hoe u zich op de diensten kunt abonneren

Om zich op de diensten van Shop-Makers te abonneren, moet u:
 • een fysiek persoon van 18 jaar of ouder zijn,
 • handelen voor privé- en niet-commerciële of professionele doeleinden,
 • niet reeds geabonneerd zijn op dezelfde dienst,

Aangezien dit een online abonnement is, moet u natuurlijk toegang hebben tot internet en een geldig e-mailadres hebben.

De inschrijving op de dienst, hetzij rechtstreeks via de site, hetzij na een doorverwijzing naar de site na een aankoop op de site van een e-merchant partner, gebeurt na de validatie van een reeks stappen:

 • Informatie over de essentiële kenmerken van de dienst;
 • Het invullen van het online formulier;

Shop-Makers behoudt zich in ieder geval het recht voor om aanvullende bewijsstukken te vragen om de identiteit van de klant te verifiëren.

Met het oog op de goede uitvoering van de bestelling, en overeenkomstig artikel 1366 van het Burgerlijk Wetboek, verbindt de klant zich ertoe zijn werkelijke identificatiegegevens te verstrekken.
 • Aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden en validatie van de betaling;
 • Definitieve bevestiging van de bestelling;

Shop-Makers behoudt zich het recht voor om na te gaan of u in aanmerking komt voor haar dienstenaanbod en om al dan niet in te stemmen met de ingediende aanvraag (die het kader van deze relaties niet zou respecteren).

Indien dit niet het geval is, wordt u onmiddellijk per e-mail op de hoogte gebracht.

Als dit het geval is, ontvangt u een e-mail ter bevestiging dat uw account is geopend. Registratie, door het toekennen van een identificatiecode en het kiezen van een wachtwoord, staat gelijk aan volledige en volledige naleving van de algemene voorwaarden.

Uw toegang is individueel en u moet de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord waarborgen en u verbindt zich ertoe om deze niet aan derden te communiceren. In geval van verlies of verdenking van misplaatsing of identiteitsdiefstal, moet u dit onmiddellijk aan ons melden om een nieuwe code te genereren die uw account kan beveiligen.

Zodra de inschrijving op de dienst definitief is gevalideerd, ontvangt de klant twee (2) e-mails, in het bijzonder met het oog op de betaling op de vervaldag van de herroepingstermijn:

>Eerste mail:

wanneer de gebruiker zijn bestelling heeft gevalideerd, zal een samenvatting van de bestelling worden verzonden naar het e-mailadres dat u bij uw identificatie heeft opgegeven.

Daarnaast wordt u herinnerd aan het volgende:
 • de kenmerken van de bestelling,
 • de voorwaarden voor de uitoefening van het contractuele herroepingsrecht,
 • het adres waar u uw klachten kunt indienen,
 • informatie over de service na verkoop.

Shop-Makers stuurt de klant deze Algemene Voorwaarden en een herroepingsformulier op het adres dat bij inschrijving vermeld werd.

>Tweede mail:

2 dagen voor de eerste debitering.

Artikel 4. De prijs en betaling van het abonnement

4.1 De prijs van het abonnement

Alle abonnementsprijzen zijn vermeld in CHF inclusief BTW

De prijs van het abonnement op de diensten bedraagt CHF 21,90 per maand. Dit bedrag wordt gedebiteerd na het verstrijken van een proefperiode van vijftien dagen.

Om de geldigheid van uw creditcard te controleren, kan een betaling worden gedaan en vervolgens direct worden geannuleerd.

Op eenvoudig verzoek van de abonnee kunnen facturen op papier in plaats van elektronisch naar hem/haar worden gestuurd.

Als Shop-Makers besluit om de prijs van de dienst te wijzigen, wordt u minstens dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte gebracht van deze wijziging en kunt u daartegen bezwaar aantekenen.

4.2 De betaling van de dienst

Betaling voor de dienst is verschuldigd met een creditcard (Visa of Mastercard).

Bij betaling per kredietkaart worden de bedragen die de klant voor zijn abonnement op de diensten verschuldigd is, maandelijks automatisch afgeschreven. De bankkaart die voor de betaling wordt gebruikt, moet een persoonlijke kaart zijn waarvan de houder de natuurlijke persoon is die zich op de dienst abonneert.

In geval van een fout of onmogelijkheid om de kaart te debiteren, wordt het abonnement onmiddellijk automatisch geannuleerd, evenals het voordeel van toegang tot de diensten.

Volgens de bepalingen van de Monetaire en Financiële Code is de verplichting om met een kaart te betalen onherroepelijk. Door het verstrekken van zijn bankgegevens op het moment van de verkoop, machtigt u Shop-Makers om zijn kaart voor het bedrag dat betrekking heeft op de aangegeven prijs in rekening te brengen.

In het geval van een onrechtmatige of ongerechtvaardigde charge-back procedure, behoudt Shop-Makers zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, het volgende te doen:
 • contact op te nemen met de bank van de klant in geval van een bezwaar en/of de klant om bewijsstukken te vragen ter staving van de bezwaarprocedure die hij heeft uitgevoerd
 • de betaling van de geaccumuleerde privé-kortingen op zijn gebruikersaccount op te schorten tot de ontvangst van de vereiste bewijsstukken of/en,
 • om uw gebruikersaccount met onmiddellijke ingang te sluiten en alle opgebouwde kortingen en voordelen te annuleren, of het nu gaat om reeds betaalde of lopende kortingen en voordelen, in welk geval u Shop-Makers de reeds ontvangen bedragen onmiddellijk moet terugbetalen.

Artikel 5. Opzegging en duur van het contract

5.1 Herroepingsrecht

In aanvulling op de bepalingen van artikel L.221-28 van het Wetboek van Consumentenzaken, geeft Shop-Makers u een contractueel herroepingsrecht van 14 volle dagen na uw inschrijving op de service.

U hoeft geen enkele reden op te geven of boete te betalen om hiervan gebruik te maken.

Om dit recht uit te oefenen, wordt u verzocht ons binnen 14 dagen na uw abonnement schriftelijk op de hoogte te stellen, d.w.z.:
 • Door een brief te sturen naar Shop-Makers: SAS Shop-Makers, 5 avenue Ingres 75016 Parijs, France
 • Door een mail te sturen: contact@myselectdeals.ch
 • Door gebruik te maken van het online formulier, beschikbaar op de website van de club My Select Deals

5.2 Duur van het contract

De inschrijving op de diensten is onderworpen aan een contract van bepaalde duur voor één maand vanaf de datum van het abonnement.

Het wordt stilzwijgend en automatisch aan het einde van elke periode verlengd voor een nieuwe periode van dezelfde duur.

Aan het einde van een periode van een maand kunnen de Klant en/of Shop-Makers vrij beslissen om het Contract niet te verlengen.

Artikel 6. Verplichtingen van de partijen

Shop-Makers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door misbruik van de dienst waarop de klant geabonneerd is.

Shop-Makers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienstverlening, een externe inbreuk of de aanwezigheid van computervirussen.

U bent verantwoordelijk voor de bewaring van uw apparatuur.

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die zijn en worden uitgevoerd vanuit uw account.

U gaat ermee akkoord om Shop-Makers op de hoogte te stellen als u vermoedt dat de account en het wachtwoord worden gebruikt door een onbevoegde derde partij, om de toegang te blokkeren en nieuwe inloggegevens en/of wachtwoord voor u te genereren.

Shop-Makers is geen partij bij transacties tussen de klant en e-merchant partners.

Bijgevolg kan Shop-Makers niet aansprakelijk worden gesteld als de e-merchant partners de diensten die zij aanbieden uiteindelijk niet verkopen of leveren, voor enige vertraging, defecte producten of diensten. Shop-Makers kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het onderbreken of intrekken van een aanbod van een e-merchant partner op zijn website, noch voor een wijziging van het serviceaanbod dat door Shop-Makers als gevolg van een dergelijke onderbreking of intrekking moest worden gedaan.

Artikel 7. Beëindiging van het contract

Tijdens de uitvoering van het contract kan elke partij het contract vrijelijk en zonder opgaaf van reden beëindigen.

Deze annulering gebeurt per post of e-mail, op de adressen die in deze algemene voorwaarden zijn vermeld of die bij de opening van uw account zijn aangegeven.

U kunt dit ook via uw klantenzone doen, in het menu « profiel » en daarna « Mijn abonnement opzeggen ».

Zodra de beslissing om het abonnement op te zeggen is meegedeeld, vervalt het abonnement aan het einde van de lopende maandelijkse periode. U heeft dan geen toegang meer tot de diensten van S.A.S. Shop-Makers.

In het bijzonder kan Shop-Makers de abonnementsovereenkomst voor de diensten zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 8. Klachten

U kunt elke klacht indienen door gebruik te maken van een van de volgende contactgegevens:

Via de post: My Select Deals, S.A.S Shop-Makers - 5, avenue Ingres, 75016 Parijs

Digitaal: E-mailadres: contact@myselectdeals.ch

Telefonisch: Nummer van de klantendienst: 0041225180044

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

De merken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video's, teksten of meer in het algemeen alle informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Shop-Makers.

Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats via deze algemene voorwaarden.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze eigenschappen, om welke reden dan ook, is strikt verboden.

Artikel 10. Overmacht

Onweerstaanbare, onvoorzienbare feiten of omstandigheden die buiten de macht van de partijen liggen, zullen worden beschouwd als toevallige gebeurtenissen of overmacht die van aansprakelijkheid zijn vrijgesteld.

In dergelijke omstandigheden verdient een afstemming de voorkeur om de impact van de gebeurtenis te onderzoeken en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waaronder de uitvoering van het contract zal worden voortgezet.

Artikel 11. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door de onderneming Shop-Makers worden verzameld en verwerkt in het kader van een abonnement op haar diensten en tijdens de uitvoering ervan, valt onder de bescherming van de Franse wet 'informatique et libertés' nr. 78-17 van 6 januari 1978 en de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens van 27 april 2016 nr. 2016/679.

De onderneming Shop-Makers garandeert dat de verzameling en verwerking van deze gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van deze gegevens is te vinden in artikel 3.1 van het privacybeleid van Shop-Makers, aldus hier beschikbaar. U vindt hier met name informatie over de verwerkte persoonsgegevens, de doelstellingen, de ontvangers van deze gegevens, uw rechten en de bewaartermijnen.

De onderneming Shop-Makers verbindt zich er in dit verband toe alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de genoemde persoonsgegevens te waarborgen, met name door te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of aan onbevoegden worden meegedeeld.

Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Shop-Makers, kunt u per post contact met ons opnemen op het volgende adres: Shop-Makers Réductions Privées, 5 Avenue Ingres, 75016 Paris.

We kunnen identiteitscontroles uitvoeren om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Daarom kan een kopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening worden gevraagd.

Onze site is ook ontworpen om bijzonder attent te zijn op de behoeften van onze klanten. Dit is onder andere de reden waarom we cookies gebruiken. Het doel van de cookie is om uw bezoek aan onze site aan te geven en ze worden voornamelijk gebruikt om een gepersonaliseerde service te verbeteren. Ons cookiebeleid is gedetailleerd hier.

Artikel 12. Juridische informatie

12.1 Gebruiksrecht

Onze rechten om de software te gebruiken worden u verleend op een niet-exclusieve, persoonlijke en niet-overdraagbare basis, in overeenstemming met de Intellectuele Eigendomswet.

Volgens artikel L. 122-6-1 van deze Code hebt u, als koper, echter een reproductierecht voor het maken van een reservekopie en alleen voor dit doel, wanneer het noodzakelijk is om het gebruik van de software te behouden.

In ieder geval verbindt u zich ertoe het eigendomsrecht dat de auteur van de software over zijn werk behoudt te respecteren.

12.2. Bemiddeling

Overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgericht dat de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van geschillen tussen consumenten en beroepsbeoefenaren in de Europese Unie vergemakkelijkt.

Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Het staat u vrij om het gebruik van de bemiddeling te aanvaarden of te weigeren en, in geval van bemiddeling, staat het elke partij vrij om de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing te aanvaarden of te weigeren.

12.3. Toepasselijk recht

Elk geschil waartoe deze algemene voorwaarden aanleiding kunnen geven, bijvoorbeeld met betrekking tot de uitvoering, interpretatie en geldigheid, is onderworpen aan het Franse nationale recht.

12.4. Gedeeltelijke ongeldigheid van de algemene voorwaarden

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden geacht of ongeldig worden verklaard op grond van een wet, voorschrift of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte.

12.5. Bewijs van bewaring en archivering van uitwisselingen

Geautomatiseerde gegevens, documenten en ontvangstbevestigingen die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden zijn opgeslagen in de computersystemen van Shop-Makers zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie, gegevensuitwisseling en reacties die door Shop-Makers zijn verzonden.

Artikel 13. Aanbevelingen

Wij herinneren u eraan dat het verstandig is om een back-up te maken van de persoonlijke gegevens in de gekochte producten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens, bestanden of schade als gevolg van uw nalatigheid in deze back-up.

Waarom kiezen voor My Select Deals?

U kunt één keer per maand een CHF 18 beloning ontvangen door een nieuwe aankoop te doen bij de E-Merchant Partner waarmee u zich heeft geregistreerd.

Beloningen op uw aankopen

Tot CHF 300 aan beloningen op uw aankopen per maand

Beloningen op uw leveringen

Tot CHF 300 aan beloningen op uw leveringen per maand

Getrouwheidsprijs

Tot CHF 216 aan getrouwheidsbeloningen per jaar

Duizenden kortingscodes

Duizenden kortingscodes bij meer dan 500 verkopers